Onze algemene voorwaarden voor levering aan consumenten en bedrijven treft u hieronder. Dit document is tevens gedeponeerd bij de KvK en kan u digitaal toegezonden worden.

AlpacaOord / Alpaca Oord is een gedeponeerd merk. (BIOP/1371059).