Onze algemene voorwaarden voor levering aan consumenten en bedrijven treft u hieronder. Dit document is tevens gedeponeerd bij de KvK en kan u digitaal toegezonden worden.